×

info telefon +385 1 46 10 225 * * Jedinstven broj za sve Poliklinike

Stomatologija - cjenik

Opća i estetska stomatologija

DIJAGNOSTIKA

Digitalna intraoralna snimka 100 kn
Zagrizna (bite wing) snimka 100 kn
Digitalni ortopan 200 kn
Kraniogram snimka 200 kn
Snimka TM2 200 kn
CBCT snimka TM2 400 kn
CBCT snimka max sinusa 400 kn
CBCT S polje (6x6 cm) 600 kn
CBCT M polje (7,5x10 cm) 800 kn
CBCT L polje (7,5x14,5 cm) 1.000 kn
CBCT XL polje (13x14,5 cm) 1.200 kn

 

OPĆA STOMATOLOGIJA

Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje zubi 500 kn
Čišćenje zubnog kamenca 300 kn
Pjeskarenje zubi 200 kn
Kompozitni ispun parcijalni (V. klasa) 300 kn
Kompozitni ispun jednoplošni 400 kn
Kompozitni ispun dvoplošni 600 kn
Potpuna rekonstrukcija zubne krune sa interdentalnim sidrištem 800 kn
Direktno prekrivanje pulpe 400 kn
Opća anestezija - dodatak uslugama 5.000 kn
Svjesna sedacija 700 kn

 

DJEČJA STOMATOLOGIJA

Pečaćenje fisura 300 kn
Flouridacija 250 kn
Ekstrakcija mliječnog zuba 300 kn
Ispun na mliječnom zubu 300 kn
Privikavanje sa stomatologom 30min 150 kn
Privikavanje sa stomatologom 60min 300 kn

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Lasersko izbjeljivanje zubi - jedna čeljust 2.000 kn
Lasersko izbjeljivanje zubi - gornja i donja čeljust 3.000 kn
ZOOM izbjeljivanje zubi - gornja i donja čeljust 2.500 kn
Icon brisanja mrljica sa zubi (1) 950 kn

ENDODONCIJA

Endodontska terapija - fronte (1-3) (2) 600 kn
Endodontska terapija - premolari (4-5) (2) 1.000 kn
Endodontska terapija - molari (6-8) (2) 1.400 kn
Dodatak endodonciji - Laserska instrumentacija i 3D punjenje po zubu 300 kn
Dodatak endodonciji - RTG nakon punjenja 100 kn
Vađenje nadogradnje 250 kn
Popravak perforacije korijena 500 kn
Biokeramičko punjenje po zubu 500 kn
Biokompatibilno punjenje po zubu 1.400 kn
Vađenje slomljenog instrumenta 750 kn

 

PREGLEDI I KONTROLE

Stomatološki pregled - konzultacije i izrada plana terapije (3) 150 kn
Smile Design digitalna simulacija osmijeha (4) 400 kn
Mock Up čeljusti 300 kn

  

(1)Cijena po zubu/leziji.

(2)Cijena po zubu. U cijenu je uključen RTG prije i poslije zahvata.

(3)Ne naplaćuju se ukoliko se isti dan napravi neka stomatološka usluga. Usluga je dostupna i online.

(4)Smile Design pregled uključuje konzultacije i izradu plana terapije sa doktorom dentalne medicine i digitalnu simulaciju osmijeha.

Implantologija i protetika

IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja Straumann SLA implantata 4.500 kn (1) / 5.500 kn
Ugradnja Straumann SLActive implantata 5.000 kn (1) / 6.000 kn
Ugradnja MIS / ICX implantata 3.750 kn
Suprastruktura - titanska nadogradnja na implantatu 1.200 kn
Suprastruktura - cirkon nadogradnja na implantatu 2.000 kn
All-On-4 kompozitne krunice - jedna čeljust (2) 25.000 kn
All-On-4 cirkonske krunice - jedna čeljust (2) 29.000 kn
All-On-5 kompozitne krunice - jedna čeljust (2) 26.000 kn
All-On-5 cirkonske krunice - jedna čeljust (2) 30.000 kn
All-On-6 kompozitne krunice - jedna čeljust (2) 27.000 kn
All-On-6 cirkonske krunice - jedna čeljust (2) 31.000 kn
Nadoplata za titan prečku - po čeljusti 5.000 kn
Privremena proteza 1.000 kn
Imedijatni (privremeni) most 2.500 kn

  

   

ORALNA KIRURGIJA

Vađenje zuba 500 kn
Alveotomija 1.300 kn
Apikotomija (1-5) 1.500 kn
Apikotomija kutnjaka 2.000 kn
Cistektomija 5.000 kn
Augmentacija kosti prilikom ugradnje implantata 2.000 kn
Sinus lift (mali) 2.500 kn
Sinus lift (veliki) 5.000 kn
Koštani transplantat - umjetna kost 7.000 kn
Frenulektomija 650 kn
Terapija periimplantitisa 2.000 kn
Gingivektomija - jedan zub 800 kn
PRF terapija zarastanja mekih tkiva 750 kn

 

FIKSNA PROTETIKA

Privremena krunica 200 kn
Privremena telio krunica 750 kn
Nadogradnja staklo-keramičkim kolčićem 750 kn
Laboratorijska nadogradnja zuba 1.000 kn
Metal keramička krunica 1.800 kn
Emax bezmetalna keramička krunica 2.500 kn
Cirkon bezmetalna keramička krunica 2.500 kn
Keramički Inlay / Onlay / Overlay 2.500 kn
Keramička ljuskica 2.500 kn
Teleskop krunica 2.500 kn

 

MOBILNA PROTETIKA

Totalna proteza (akrilat) - po čeljusti 4.000 kn
Parcijalna proteza (akrilat) 3.000 kn
Totalna proteza (wirron) - po čeljusti 7.000 kn
Parcijalna proteza (wirron) 5.500 kn
Anker (plastika + metal) 1.000 kn
Anker (metal) 2.000 kn
Prečka 4.000 kn
Lokator 2.500 kn

 

UDLAGE

Sportske udlage 1.200 kn
Udlage protiv škripanja 1.200 kn
Terapijska udlaga 900 kn

 

(1)Posebna akcijska cijena na Straumann implantate za plaćanja gotovinom, za sve uplate do kraja mjeseca. 

(2)U navedenu cijenu nije uključen trošak privremenog rada te trošak dentalnih implantata koji ovisi o broju i odabiru dentalnih implantata.

Ortodoncija zg

FIKSNA ORTODONTSKA TERAPIJA (1)

Damon Clear ortodontska terapija - obje čeljusti (2) 21.250 kn
Damon Q ortodontska terapija - obje čeljusti (2) 19.550 kn
In-Ovation C ortodontska terapija - obje čeljusti (2) 19.550 kn
Damon Clear ortodontska terapija - jedna čeljust (2) (3) 10.625 kn
Damon Q ortodontska terapija - jedna čeljust (2) (3) 9.775 kn
In-Ovation C ortodontska terapija - jedna čeljust (2) (3) 9.775 kn
Dodatna metalna bravica (po kom) 200 kn
Dodatna estetska bravica (po kom) 400 kn
Damon splint 2.000 kn
Ugradnja OBS mini screw 900 kn
Mobilni retainer za zube - jedna čeljust 875 kn
Mobilni retainer za zube - gornja i donja čeljust 1.750 kn
Fiksni retainer 3-3 - jedna čeljust 500 kn

 

   

MOBILNA ORTODONTSKA TERAPIJA (4)

Myobrace mobilna ortodontska terapija - obje čeljusti 6.000 kn

 

INVISALIGN

Invisalign slanje otiska i izrada terapijskog plana (Clean Check) 3.000 kn
Invisalign prozirne udlage - manji terapijski set (5) (jedna čeljust) 14.000 kn
Invisalign prozirne udlage - manji terapijski set (5) (obje čeljusti) 16.000 kn
Invisalign prozirne udlage - veći terapijski set 24.000 kn
Vivera mobilni retainer za zube - jedna čeljust (set od 3 kom) 2.500 kn
Vivera mobilni retainer za zube - gornja i donja čeljust (set od 6 kom) 3.500 kn
Invisalign dodatna udlaga izvan terapijskog paketa - jedan komad 300 kn

  

INVISALIGN - ZA DJECU

Invisalign slanje otiska i izrada terapijskog plana (Clean Check) 3.000 kn
Invisalign First prozirne udlage - jedna čeljust (5) 12.500 kn
Invisalign First prozirne udlage - obje čeljusti (5) 14.500 kn
Vivera mobilni retainer za zube - jedna čeljust (set od 3 kom) 2.500 kn
Vivera mobilni retainer za zube - gornja i donja čeljust (set od 6 kom) 3.500 kn
Invisalign dodatna udlaga izvan terapijskog paketa - jedan komad 300 kn

  

USLUGE

Specijalistički ortodontski pregled (30min) 150 kn
Ortodontska dijagnostika (6) 1.250 kn

  

(1)U cijenu uključeno postavljanje i skidanje ortodontskog aparata, do deset kontrolnih pregleda, te mobilni retainer za zube koji se daje klijentu               nakon skidanja aparata. Dodatni kontrolni pregledi i eventualne ostale ortodontske usluge plaćaju se dodatno.

(2)Posebna cijena za sve uplate do kraja mjeseca.

(3)Terapija jedne čeljusti je moguća samo u sklopu pretprotetske terapije i za mješovitu denticiju.

(4)Uključeno do 10 kontrolnih pregleda, kao i tri faze terapije

(5)Uključeno maksimalno 14 alignera/udlaga.

(6)Uključuje digitalnu rendgensku dijagnostiku, digitalnu analizu okluzije odnosno zagriza i set fotografija.

zg Dostupno samo u Zagrebu

Laserski tretmani zg

Lasersko uklanjanje karijesa 600 kn
Laserski parodontološki tretman po čeljusti 3.000 kn
Laserska instrumentacija jednog zuba 600 kn
Lasersko produljene kliničke krune - jedan zub 950 kn
Lasersko produljene kliničke krune - do 5 zuba 2.000 kn
Laserska apikotomija 1.400 kn
Laserska frenulektomija 850 kn
Laserska terapija periimplantitisa 2.500 kn
Laserska gingivektomija - jedan zub 1.000 kn
Lasersko konturiranje gingive - jedan zub 300 kn
zg Dostupno samo u Zagrebu

Posebne ponude

Način plaćanja

Našim klijentima nudimo razne mogućnosti plaćanja. U suradnji s bankama osigurali smo mogućnost plaćanja na rate, ali i beskamatno plaćanje do određenog broja rata.

U slučaju plaćanja usluge karticom koja nije na vaše ime, plaćanje je moguće izvršiti samo uz prisustvo vlasnika kartice ili uz pismenu potpisanu suglasnost vlasnika kartice. Ljubazno vas molimo da uvažite ovaj naputak kako bi se proces plaćanja usluge mogao neometano odviti.

Također prihvaćamo potrošačke kredite: Erste-Steiermarkische Bank - Diners,  Privredna banka Zagreb - American Express i Zagrebačka banka - MasterCard.

kartice
Kartica Minimalan ukupni iznos Broj rata Kamate
American Express i Visa Premium 500,00 kn 2-24
25-60
bez kamata
7,95%
Erste-Steiermarkische Bank - Maestro 500,00 kn 2-12 bez kamata
Erste-Steiermarkische Bank - Diners 500,00 kn 2-36 bez kamata
Privredna banka Zagreb - Maestro, Visa inspire 300,00 kn 2-24 bez kamata
Raiffeisenbank Austria - MasterCard, Visa 300,00 kn 2-12 bez kamata
Zagrebačka banka - MasterCard go! Card i MasterCard, Visa 500,00 kn 2-24 bez kamata
Zagrebačka banka - Maestro 300,00 kn 2-12 bez kamata

NAPOMENA: Obročno plaćanje moguće je jedino karticama izdanim u Republici Hrvatskoj.

Obratite nam se s povjerenjem

telefonski na broj +385 1 46 10 225 ili prijavom na naš online obrazac!

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Ostavite poruku

Odaberite datoteku (nije obavezno)

Ispunjenjem ove forme će Vas, u roku od 24h, kontaktirati naš pozivni centar za dogovor Vašeg termina.

* Sve podatke koje nam ostavite putem obrasca čuvamo u najstrožoj tajnosti

Radno vrijeme

Green Gold Tower
Pon - Pet 08:00 - 20:00h

Donji grad

Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Dioklecijan Hotel & Residence
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Telefon:* +385 1 46 10 225
* Jedinstven broj za sve Poliklinike
Email: info@bagatin.hr

Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.