×

info telefon +385 1 46 10 225

Naši doktori

Odrastajući u obitelji doktora i kirurga, naučili smo njegovati njihovu ljubav prema medicini i pomaganju drugima. Želimo omogućiti našim pacijentima najbolju moguću njegu i posvetiti im potpunu pažnju. Njihova sigurnost i dobrobit su naša najveća briga. Posebno smo zahvalni svojem mentoru i ocu što nam je prenio svoje znanje te na taj način proširio horizonte i otvorio put za daljnji razvoj i napredovanje.

Dr.sc. Dinko Bagatin, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Dr. Dinko Bagatin najviše se bavi estetskom i rekonstruktivnom kirurgijom te mu je cilj omogućiti pacijentima najbolji mogući izgled te bolji život uz pomoć kirurgije. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“, a specijalizaciju iz opće i plastične kirurgije na Klinici za kirurgiju u Kliničkom bolničkom centru „Rebro“.

U Poliklinici Bagatin radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Član je i Hrvatskog kirurškog društva. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Beču, Glasgowu, Frankfurtu, Istanbulu, Chicagu, Atlanti te Bangkoku i mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Tomica Bagatin, dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije, sub. plastične kirurgije glave i vrata

Dr. Tomica Bagatin najviše se bavi estetskom kirurgijom te mu je cilj pružiti pacijentima najsigurniju i najbolju kiruršku metodu kako bi naglasio njihovu prirodnu ljepotu. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“,  a specijalizaciju na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici „Dubrava“.

U Poliklinici Bagatin radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivni je član u međunarodnim udruženjima – European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) and International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS). Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Toursu, Beču, Barceloni, Budimpešti, Chicago, New Yorku i na mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Dr. Josip Lovrić

Josip Lovrić, dr.med.

Specijalist opće kirurgije

Dr. Josip Lovrić svoje desetogodišnje iskustvo iz kirurgije stekao je kao zaposlenik  u Općoj bolnici Bjelovar gdje jer radio kao specijalist opće kirurgije. Naglasak u svom radu stavlja na optimalan izbor kirurškog liječenja i minimalnu invazivnost u radu te individualan pristup sa ciljem postizanja prirodnog izgleda uz korištenje najsuvremenijih metoda i tehnika liječenja. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu a specijalizaciju opće kirurgije stekao je na Klinici za kirurgiju u Kliničkom bolničkom centru „Rebro“ pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Aktivan je član Hrvatskog kirurškog društva te licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Kontinuiranu edukaciju provodi aktivnim sudjelovanjem na brojnim međunarodnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Autor je i koautor nekolicine publiciranih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te Zborniku Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Johann Nemrava

Dr.sc. Johann Nemrava, dr.med.

Specijalist opće kirurgije

Doktor Johann Nemrava završio je medicinski fakultet u Rijeci, a specijalizaciju iz opće kirurgije u Zagrebu u Kliničkim bolnicama „Merkur“ i „Dubrava“. Tijekom specijalističkog usavršavanja, završava doktorski studiji na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu i stječe naziv doktora znanosti u području bioloških znanosti. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a sudjeluje i u raznim znanstvenim projektima.

Svoje višegodišnje iskustvo u području opće kirurgije i hitne medicine stječe u Općoj bolnici hrvatskih veterana Zabok. Kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući u brojnim tečajevima i kongresima unutar Hrvatske i u inozemstvu, a tijekom svoje karijere neko vrijeme provodi radeći u klinikama u Njemačkoj, Engleskoj i Irskoj. Doktor Johann tečno govori engleski jezik.

Mirna Munitić

Mirna Munitić, dr.med.dent.

Specijalist stomatološke protetike

Dr. Mirna Munitić je specijalist stomatološke protetike s dugogodišnjim iskustvom u restaurativnoj i estetskoj dentalnoj medicini. Nakon završenog studija i pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2009. godine je pri istom fakultetu specijalizirala stomatološku protetiku. Kasnije se dodatno usavršavala radeći kao specijalist protetike na Stomatološkoj poliklinici u Zagrebu i u drugim privatnim poliklinikama. Dr. Munitić redovito posjećuje međunarodne kongrese i znanstvene seminare u zemlji i inozemstvu, te aktivno prati najnovija znanstvena dostignuća u dentalnoj medicini. U svom radu posebno je usmjerena na protetsku rehabilitaciju i dizajn osmijeha, implanto-protetsku terapiju i estetsku rekonstrukciju kako bi našim klijentima pružila zdrav, prirodan i zanosan osmijeh.

Renata Kevilj Gospić

Mr.sc. Renata Kevilj Gospić, dr.med.dent.

Specijalist ortodoncije

Mr. sc. Renata Kevilj Gospić, dr. dent. med. spec. ortodont diplomirala, magistrirala i završava postdiplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je ortodonciju na Zavodu za Ortodonciju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno se usavršavala u Neustadtu u Njemačkoj na APW (Akademie Praxis and Wissenschaft) iz područja funkcijske dijagnostike. Na području ortodoncije usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama, Texas, Arlington pod mentorstvom prof. R. G. Wick Alexandera. Član je više hrvatskih i međunarodnih stručnih udruženja i radnih grupa (HKDM, HLJZ, GFDT, HOD, HDO, HDOK, EOS, WFO, AAO, EAS). Redovito se educira i stručno usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje na mnogobrojnim hrvatskim i međunarodnim kongresima ( Sidney, San Diego, Denver, Chicago, London, Paris, Firenca, Budapest, Ljubljana, Zagreb i dr.). Autorica je više publikacija i radova u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima, te je stručni suradnik je na dva projekta Ministarstva zdravstva.

Krešimir Doblanović

Krešimir Doblanović, dr.med.dent.

Specijalist oralne kirurgije

Dr. Krešimir Doblanović se specijalizirao za oralnu kirurgiju i implantologiju, s naglaskom na rekonstrukciju zubi. Nakon završenog studija i pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rad nastavlja u Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju u bolnici Dubrava u Zagrebu, gdje i polaže specijalizaciju iz oralne kirurgije na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KBC Dubrava. Kontinuirano se educira u zemlji i Europi, a također aktivno i redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. U svom radu posebnu pozornost posvećuje vraćanju zdravlja i funkcionalnosti zagriza raznim implanto-protetskim rješenjima, pritom postižući prirodni izgled zubi i estetiku osmijeha.

dr. Jolanda Kanižaj Rajković

Jolanda Kanižaj Rajković, dr.med.

Specijalist dermatovenerologije

Dr. Jolanda Kanižaj Rajković uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji, dermatokirurgiji i laserskoj medicini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju, KBC Zagreb tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije. Daljnje usavršavanja na područjima estetske medicine i dermatologije je stekla kroz brojne simpozije i kongrese. Aktivno je sudjelovala na kongresima organiziranim od strane Hrvatskog dermatološkog društva (HDD) i Europske akademije za dermatovenerologiju (EADV). Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Dr. Snježana Kramarić

Snježana Kramarić, dr.med.

Specijalist dermatovenerologije

Dr. Snježana Kramarić  uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji.  Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju u KBC Osijek i KBC Zagreb.  Završila je stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Redovito sudjeluje na tečajevima trajne edukacije te prisustvuje na raznim kongresima iz struke. Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Sanja Peršić Vojinović, dr.med.

Sanja Peršić Vojinović, dr.med.

Specijalist dermatovenerologije

Dr. Sanja Peršić Vojinović diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dok je specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila u KBC-u Zagreb tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studiji. Svoje bogato radno iskustvo stekla je u Ambulanti za dermatologiju i venerologiju Doma zdravlja Zagreb. Kontinuirano se usavršava na brojnim simpozijima u zemlji i inozemstvu, kongresima, tečajevima trajne edukacije te na raznim radionicama. Članica je Hrvatskog  dermatološkog  društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Doktorica se aktivno služi talijanskim, engleskim i francuskim jezikom. 

Prof.dr.sc. Katarina Šakić

Prof.dr.sc. Katarina Šakić, prim.dr.med.

Specijalist anesteziologije i reanimatologije

Prof.dr.sc. Katarina Šakić, prim.dr.med. jedna od vodećih anesteziologinja i reanimatologinja u regiji. Redovita je profesorica iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine na Medicinskom fakultetu J.J. Strossmayera Sveučilišta u Osijeku  i Medicinog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorica Šakić posjeduje diplomu iz moderne anesteziologije s Cambridgea te je napisala preko 500 znanstvenih i stručnih radova i knjiga.  Sudjelovala je u mnogim znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i u organizaciji simpozija i kongresa u Hrvatskom društvu za regionalnu anesteziju i analgeziju. Nagrađivana je od strane Njujorške Akademije Znanosti, Hrvatskog liječničkog zbora za osobit doprinos medicinskoj znanosti i struci te je od strane Sveučilišta Cambridge uvrštena u top 100 vodećih medicinskih profesionalaca u svijetu.

Iva Japundžić, dr.med.dent

Iva Japundžić, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine

Doktorica Iva Japundžić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2016. godine. U želji za brzim učenjem, radom s novim tehnologijama i iskusnim stomatolozima mlada doktorica pridružila se našem stomatološkom timu. Područje interesa joj je parodontologija i estetska stomatologija. U svom radu je vrlo pedantna, te pazi na detalje. Zadovoljstvo pacijenta stavlja na prvo mjesto i zaista uživa u radu.

Majda Plišić doktor dentalne medicine u Poliklinici Bagatin

Majda Plišić, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine

Dr. Majda Plišić svoje zanimanje posebno usmjerava prema stomatološkoj protetici. Nakon završenog studija te odrađenog pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, odlučila se na volontiranje u privatnoj poliklinici. Kasnije se dodatno usavršavala u drugim privatnim ordinacijama dentalne medicine.  Kako bi uvijek bila u toku s novim trendovima u dentalnoj medicini, sudjeluje na različitim stručnim kongresima. Voljela bi se i dalje usavršavati u stomatološkoj protetici i steći što više znanja te joj je zadovoljstvo pacijenata na prvom mjestu. 

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine - specijalizant endodoncije

Dr. Ivan Sertić je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Neposredno po diplomi, stručni staž je odradio u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, a 2014. godine upisao je poslijediplomski specijalistički studij „Dentalna medicina“. Posebni interes posvećuje području endodoncije, a u tom smjeru se dalje kontinuirano educira u zemlji i Europi. Aktivno i redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. U radu s klijentima je izrazito pedantan, strpljiv i precizan, a posebnu pozornost u svom radu posvećuje da s klijentom stvori odnos ispunjen povjerenjem. 

Marin Radić, dr.med.dent.

Marin Radić, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine

Dr. Marin Radić doktor je dentalne medicine koji se u svom desetogodišnjem praktičnom iskustvu upoznao i usavršio u svim aspektima današnje suvremene stomatologije. Nakon završenog studija svoj pripravnički staž odrađuje u Domu zdrava Zagreb-zapad te nastavlja svoju karijeru u privatnom sektoru u radu u polivalentnoj stomatologiji kao i u području dentalnog turizma. Dr. Radić također nastavlja sa stručnim usavršavanjem sudjelujući na međunarodnim kongresima i znanstvenim seminarima u zemlji i inozemstvu. U svom radu orijentiran je na zadovoljstvo pacijenta primjenjujući najviše estetske i funkcionalne standarde.

Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent.

Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine

Dr. Iva Palčić Šaravanja završava Stomatološki fakultet u Zagrebu kao najbolji student u svojoj generaciji te nagrađena Rektorovom nagradom. Nakon toga stječe 16 godina radnog iskustva u privatnim ordinacijama gdje svoje znanje konstantno nadopunjuje na stručnim kongresima, seminarima, praktičnim radionicama i simpozijima u zemlji i inozemstvu. Područja od posebnog interesa su joj estetska stomatologija i estetska ortodoncija (SIX MONTHS SMILES) sa minimalno invazivnom stomatologijom. 

Ina Novak

Ina Novak, dr.med.

Doktor medicine - specijalizant dermatovenerologije

Dr. Ina Novak završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Zbog interesa za dermatovenerologiju, kao naša buduća specijalizantica, svoje zanimanje posebno će usmjeriti estetskoj dermatologiji. Svoj pripravnički staž odradila je u Kliničkoj bolnici Merkur, a zatim je radila kao suradnica za farmakovigilanciju te na zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Doktorica Novak organizatorica je skupa i koautorica vodiča za liječnike obiteljske medicine za rad s osobama koje žive s HIV-om i osobama pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om. Također je koautor knjige „A journey into patient safety“ koja je u procesu objave. Doktorica tečno govori Engleski, Njemački i Španjolski.

Obratite nam se s povjerenjem

telefonski na broj +385 1 46 10 225 ili prijavom na naš online obrazac!

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Pošaljite upit

Odaberite datoteku

* Sve podatke koje nam ostavite putem obrasca čuvamo u najstrožoj tajnosti

Radno vrijeme

Green Gold Tower
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Subota 09:00 - 14:00h
Donji grad - Centar
Pon - Pet 08:00 - 20:00h

Lokacije

Gdje parkirati

Parking Parkiranje u podzemnoj garaži Green Gold centra. Za detaljnije informacije preuzmite kartu

Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.