×

info telefon +385 1 46 10 225 * * Jedinstven broj za sve Poliklinike

Naši doktori

Odrastajući u obitelji doktora i kirurga, naučili smo njegovati njihovu ljubav prema medicini i pomaganju drugima. Želimo omogućiti našim pacijentima najbolju moguću njegu i posvetiti im potpunu pažnju. Njihova sigurnost i dobrobit su naša najveća briga. Posebno smo zahvalni svojem mentoru i ocu što nam je prenio svoje znanje te na taj način proširio horizonte i otvorio put za daljnji razvoj i napredovanje.

Doc.dr.sc. Dinko Bagatin, prim.dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Frana Folnegovića

Dr. Dinko Bagatin najviše se bavi estetskom i rekonstruktivnom kirurgijom te mu je cilj omogućiti pacijentima najbolji mogući izgled te bolji život uz pomoć kirurgije. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“, a specijalizaciju iz opće i plastične kirurgije na Klinici za kirurgiju u Kliničkom bolničkom centru „Rebro“.

Osnivač je Poliklinike Bagatin gdje radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Član je i Hrvatskog kirurškog društva. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Beču, Glasgowu, Frankfurtu, Istanbulu, Chicagu, Atlanti te Bangkoku i mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Tomica Bagatin, dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije, sub. plastične kirurgije glave i vrata / Frana Folnegovića

Dr. Tomica Bagatin najviše se bavi estetskom kirurgijom te mu je cilj pružiti pacijentima najsigurniju i najbolju kiruršku metodu kako bi naglasio njihovu prirodnu ljepotu. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“,  a specijalizaciju na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici „Dubrava“.
Osnivač je Poliklinike Bagatin gdje radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Službeni je trener i edukator tvrtke Allergan Aesthetics za aplikaciju hijaluronskih dermalnih filera i Botoxa već dugi niz godina.  

Aktivni je član u međunarodnim udruženjima – European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS), The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) and International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS). Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Istanbulu, Parizu, Rimu, Beču, Barceloni, Budimpešti, Chicagu, New Yorku, Portlandu, Atlanti i na mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Johann Nemrava

Doc.dr.sc. Johann Nemrava, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Frana Folnegovića

Doktor Johann Nemrava završio je medicinski fakultet u Rijeci, a specijalizaciju iz opće kirurgije u Zagrebu u Kliničkim bolnicama 'Merkur' i 'Dubrava'. Tijekom specijalističkog usavršavanja, završio je doktorski studiji na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu i stekao naziv doktora znanosti u području bioloških znanosti. Nakon toga izabran je u nastavno znanstveno zvanje Docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, u znanstvenoj grani kirurgije.  Nadalje, subspecijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije završio je u Kliničkim bolnicama 'Sestre milosrdnice' i 'Dubrava'. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a sudjeluje i u raznim znanstvenim projektima. Svoje višegodišnje iskustvo u području opće kirurgije i hitne medicine stječe u 'Općoj bolnici hrvatskih veterana Zabok'. Kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući u brojnim tečajevima i kongresima unutar Hrvatske i u inozemstvu. Tijekom svoje karijere neko vrijeme provodi radeći u klinikama u Njemačkoj, Engleskoj i Irskoj.

dr. Dejan Šimičević

Dejan Šimičević, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Frana Folnegovića

Doktor Dejan Šimičević završio je medicinski fakultet u Zagrebu, a specijalizaciju iz opće kirurgije stekao je u Kliničkom bolničkom centru 'Rebro'. Potom subspecijalizaciju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije završio je u Kliničkoj bolnici 'Dubrava' te Kliničkom bolničkom centru 'Sestre Milosrdnice'. Veliko kirurško iskustvo iz opće i plastične kirurgije stječe kroz deset godina rada na odjelu plastične kirurgije u Općoj bolnici 'Varaždin'. Doktor Šimičević se proteklih godina dodatno educirao na području estetske kirurgije i estetske medicine. Također, kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući u brojnim tečajevima i kongresima unutar Hrvatske i u inozemstvu s naglaskom na suvremene metode u estetskoj medicini. Član je Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. 

Zlatko Kljajić, dr.med.

Dr.sc. Zlatko Kljajić, dr.med.

Specijalist otorinolaringologije, subspecijalist audiologije / Split

Dr.sc. Zlatko Kljajić, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Splitu 2007. godine. Nakon obavljenog jednogodišnjeg staža, radio je godinu dana u ordinaciji obiteljske medicine te na Floridi (SAD) kao brodski liječnik. Nakon polaganja specijalističkog ispita, nastavlja raditi u KBC Split na Klinici za bolesti uha, grla i nosa s kirurgijom glave na poziciji specijalista otorinolaringologije. U međuvremenu završava subspecijalizaciju iz audiologije i postdiplomski doktorski studij te doktorsku disertaciju kojom ujedno stječe titulu doktora znanosti. Zadnjih nekoliko godina dodatno se educira u području estetske medicine, točnije u raznim metodama pomlađivanja lica te u transplantaciji kose. Potonje izučava od ponajboljih na svijetu i to čak tri godine zaredom  prema IMTJ-u, u poznatoj grčkoj Advanced Hair Clinics. Autor je nekolicine publiciranih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te svojom stručnošću savršeno upotpunjuje naš splitski tim.

Judith Adrianne Deutsch, dr.med.

prim. Judith Adrianne Deutsch, dr.med.

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine / Frana Folnegovića

Doktorica Judith Adrianne Deutsch završila je fakultet biologije i prirodnih znanosti u Chicagu te medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja završila je u KBC Zagrebu. Ima preko 10 godina radnog iskustva kao specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima, kao sudionik ili predavač, unutar Hrvatske i u inozemstvu. Od 2015. do 2018. stekla je radno i edukacijsko iskustvo kao „Consultant and Senior specialist” u Engleskoj i Škotskoj te je autor niza stručnih publikacija kao i česti predavač na raznim simpozijima. Aktivni je instruktor APLS-a (Advanced Paediatric Life Support) ALSG Manchester Group, MIMMS-a (Major Incident and Medical Management and Support) te International Association for Ambulatory Surgery (IAAS). Ujedno, posjeduje niz certifikata za pružanje hitnih medicinskih vještina kao i nagradu Kliničkog bolničkog centra Zagreb za najboljeg anesteziologa. Svoj kontinuirani i dugogodišnji rad te usavršavanje potvrđuje titulom primarijusa. 

dr. Jolanda Kanižaj Rajković

Jolanda Kanižaj Rajković, dr.med.

Specijalistica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Jolanda Kanižaj Rajković uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji, dermatokirurgiji i laserskoj medicini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju, KBC Zagreb tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije. Daljnje usavršavanja na područjima estetske medicine i dermatologije je stekla kroz brojne simpozije i kongrese. Aktivno je sudjelovala na kongresima organiziranim od strane Hrvatskog dermatološkog društva (HDD) i Europske akademije za dermatovenerologiju (EADV). Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Dr. Snježana Kramarić

Snježana Kramarić, dr.med.

Specijalistica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Snježana Kramarić  uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji.  Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju u KBC Osijek i KBC Zagreb.  Završila je stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Redovito sudjeluje na tečajevima trajne edukacije te prisustvuje na raznim kongresima iz struke. Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Adriana Maria Camino Varela, dr.med.

Adriana Maria Camino Varela, dr.med.

Specijalistica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Adriana Maria Camino Varela završila je fakultet medicine u Buenos Airesu, a specijalizaciju dermatovenerologije je odradila u Klinici za kožne i spolne bolesti Šalata. Tamo se posebice usavršavala u pregledima madeža za rano otkrivanje malignog melanoma, a pohađala je brojne edukacije na temu istog, uključujući i Master class dermatoskopije u Rimu. Svoje višegodišnje iskustvo na području dermatovenerologije stječe u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, gdje ujedno postaje i voditeljica odjela dermatologije u Općoj bolnici Dubrovnik. Kontinuirano nadograđuje svoje znanje vezano za teme raznovrsnih dermatoloških problematika, sa naročitim fokusom na suvremene terapije, poput primjene PRP terapije na ulkuse, rane i probleme s vlasištem. 

Ina Novak

Ina Novak, dr.med.

Doktorica medicine, specijalizantica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Ina Novak završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Zbog interesa za dermatovenerologiju, kao naša buduća specijalizantica, svoje zanimanje posebno će usmjeriti estetskoj dermatologiji. Svoj pripravnički staž odradila je u Kliničkoj bolnici Merkur, a zatim je radila kao suradnica za farmakovigilanciju te na zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Doktorica Novak organizatorica je skupa i koautorica vodiča za liječnike obiteljske medicine za rad s osobama koje žive s HIV-om i osobama pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om. Također je koautor knjige „A journey into patient safety“ koja je u procesu objave. Doktorica tečno govori engleski, njemački i španjolski.

dr. Haris Varupa

Haris Varupa, dr.med.

Specijalist dermatovenerologije / Split

Doktor Haris Varupa diplomirao je na Vojno medicinskoj akademiji u Republici Turskoj, a specijalizaciju obavio na Sveučilišnom kliničkom centru Sarajevo. Svoju karijeru obilježio je kao profesionalno vojno lice i liječnik radeći u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a u slobodno vrijeme aktivni je član Gorske službe spašavanja u Sarajevu što ga je potaklo da napiše knjigu pod nazivom „Osnove medicinskog zbrinjavanja za Gorsku službu spašavanja“. Sudjelovao je na brojim stručnim edukacijama u BiH i inozemstvu od kojih se svakako ističe edukacija u SAD-u gdje je sudjelovao u mnogobrojnim misijama spašavanja ljudskih života kroz Medicinske evakuacije zračnim putem. U vremenskom periodu od 7 mjeseci radio je kao konzultant u internacionalnoj vojnoj bolnici u Afganistanu.

Majda Plišić specijalistica stomatološke protetike u Poliklinici Bagatin

Majda Plišić, dr.med.dent.

Specijalistica stomatološke protetike / Green Gold Tower

Dr. Majda Plišić svoje zanimanje posebno usmjerava prema stomatološkoj protetici. Nakon završenog studija te odrađenog pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, odlučila se na volontiranje u privatnoj poliklinici. Kasnije se dodatno usavršavala u drugim privatnim ordinacijama dentalne medicine.  Kako bi uvijek bila u toku s novim trendovima u dentalnoj medicini, sudjeluje na različitim stručnim kongresima. Voljela bi se i dalje usavršavati u stomatološkoj protetici i steći što više znanja te joj je zadovoljstvo pacijenata na prvom mjestu. 

Juraj Turčin, dr.med.dent.

Juraj Turčin, dr.med.dent.

Specijalist oralne kirurgije / Green Gold Tower

Dr. Juraj Turčin nakon završenog Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu profesionalno iskustvo stječe u privatnoj ordinaciji dentalne medicine i u Domu zdravlja Zagreb - Centar. Nakon toga, otvara privatni zubni rendgen i prelazi u privatnu ordinaciju dentalne medicine gdje razvija vještine u polju protetike, estetske i funkcijske stomatologije te se redovito usavršava na međunarodnim kongresima i tečajevima. Redovit je gost predavač na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički staž stekao je u Kliničkoj bolnici Dubrava te nakon položenog specijalističkog ispita stječe titulu specijalista oralne kirurgije. Tijekom i nakon specijalizacije fokus usavršavanja prebacuje na minimalno invazivne kirurške zahvate, implantologiju, planiranje složenih terapija i zahvata, PET zahvate i mekotkivnu kirurgiju. Kontinuirano se usavršava na međunarodnim kongresima, predavanjima i tečajevima te primjenjuje nove procese i tehnologije u svakodnevnom radu. Terapijski pristup fokusira na potpuni povratak funkcije stomatognatog sustava s maksimalnim estetskim rezultatom.

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Specijalist endodoncije s restaurativnom stomatologijom / Green Gold Tower

Dr. Ivan Sertić je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Neposredno po diplomi, stručni staž je odradio u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, a 2014. godine upisao je poslijediplomski specijalistički studij „Dentalna medicina“. Posebni interes posvećuje području endodoncije, a u tom smjeru se dalje kontinuirano educira u zemlji i Europi. Aktivno i redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. U radu s klijentima je izrazito pedantan, strpljiv i precizan, a posebnu pozornost u svom radu posvećuje da s klijentom stvori odnos ispunjen povjerenjem. 

Marin Radić, dr.med.dent.

Marin Radić, dr.med.dent

Doktor dentalne medicine / Green Gold Tower

Dr. Marin Radić doktor je dentalne medicine koji se u svom desetogodišnjem praktičnom iskustvu upoznao i usavršio u svim aspektima današnje suvremene stomatologije. Nakon završenog studija svoj pripravnički staž odrađuje u Domu zdravlja Zagreb-zapad te nastavlja svoju karijeru u privatnom sektoru u radu u polivalentnoj stomatologiji kao i u području dentalnog turizma. Dr. Radić također nastavlja sa stručnim usavršavanjem sudjelujući na međunarodnim kongresima i znanstvenim seminarima u zemlji i inozemstvu. U svom radu orijentiran je na zadovoljstvo pacijenta primjenjujući najviše estetske i funkcionalne standarde.

Iva Japundžić Rapić, dr.med.dent

Dr.sc. Iva Japundžić Rapić, dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Green Gold Tower

Doktorica Iva Japundžić Rapić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu i doktorirala s najvišim pohvalama (summa cum laude) iz polja kliničkih medicinskih znanosti. Tijekom integriranog studija, nagrađena je Dekanovom nagradom za najbolji uspjeh u svojoj generaciji te Rektorovom nagradom za individualni znanstveni rad. Redovito se znanstveno i stručno usavršava, a sudionica je brojnih kongresa i radnih tečajeva u Hrvatskoj te inozemstvu. Autorica je i suautorica više radova objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog liječničkog zbora. Našem timu pridružuje se još tijekom studentskih dana kao vrijedan timski igrač. Područja od posebnog interesa su joj parodontologija i oralna kirurgija. U svom je radu vrlo pedantna i pazi na detalje. Svakom pacijentu pristupa individualno s ciljem pronalaženja optimalnog funkcionalnog i estetskog rješenja. Zadovoljstvo pacijenta stavlja na prvo mjesto i zaista uživa u radu.

Kristina Pilipović, dr.med.dent.

Kristina Pilipović, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine / Green Gold Tower

Dr.Kristina Pilipović diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Diplomski rad je objavljen u časopisu Acta clinica Croatica. Već tijekom samog studija svaki slobodan trenutak volontirala je u privatnoj polivalentnoj ordinaciji gdje je marljivo skupljala iskustvo u kojoj je također odradila i pripravnički staž. Nakon položenog državnog stručnog ispita i dobivanja licence za samostalni rad cijelo vrijeme se usavršava na kongresima i tečajevima prateći zadnja postignuća u dentalnoj medicini i svakodnevno ih prakticira u svom radu. Svoje iskustvo proširuje u radu u renomiranom dentalnom centru u Zagrebu,radeći u svim područjima dentalne medicine. Najviše se bavi estetskom stomatologijom i protetikom,kao i implantoprotetikom. Najveće zadovoljstvo su joj vraćanje estetske i žvačne funkcije stomatognatnog sustava pacijenata. Najveća nagrada i motivacija su joj osmijeh na licu pacijenta kao i konačno zdrav izgled svih tkiva usne šupljine. Uživa u rekonstrukcijama osmijeha,liječenju parodontnih bolesti modernim laserima te radeći endodontska liječenja korijenskih kanala kao temelj svim trajnim radovima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine.

Matea Bogdanić dr.med.dent.

Matea Bogdanić dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Green Gold Tower

Dr. Matea Bogdanić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija nagrađena je Dekanovom nagradom za najbolji uspjeh u svojoj generaciji. Sudjelovala je u dvije stomatološke volonterske misije gdje je pomagala djeci u Indiji i Tanzaniji pružajući osnovnu stomatološku skrb. Nakon završenog fakulteta i staža koji je odradila u Domu zdravlja Zagreb-istok zaposlila se u privatnom sektoru gdje se bavila polivalentnom dentalnom medicinom te dentalnim turizmom. Posljednjih nekoliko godina najviše se posvetila dentalnoj protetici, implantoprotetici te estetskoj dentalnoj medicini. Uz rad u ordinaciji kontinuirano se usavršavala na mnogim stručnim tečajevima kako bi bila u koraku s najnovijim trendovima u dentalnoj medicini. Svakom pacijentu pristupa individualno, s mnogo strpljena i empatije, kako bi posjet stomatološkoj ordinaciji, koji sam po sebi kod mnogih pacijenata izaziva anksioznost, prošao što ugodnije i bezbolnije. Zadovoljstvo pacijenta joj je na prvom mjestu, a najveća nagrada iskreni osmjeh koji nakon zahvata pacijenti s ponosom pokazuju.

Nastja Asanović , univ.mag.med.dent.

Nastja Asanović, univ.mag.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Split

Dr. Nastja naš je polivalentni stomatolog u Poliklinici u Splitu koji je svoj studij u Zagrebu završila prije 19 godina. Nakon studija vratila se u Split gdje je svoje iskustvo stekla u privatnim stomatološkim ordinacijama. Uz rad završava poslijediplomski specijalistički studij ”Dentalna implantologija” na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i stječe titulu Sveučilišne magistre dentalne medicine. Daljnja usavršavanja iz područja implantološke kirurgije, implantoprotetike i parodontologije stekla je kroz brojne simpozije i kongrese. Ljubav prema svom poslu i stjecanju novih znanja očituje se na svakom njezinom koraku. U svom radu posebnu pozornost posvećuje individualnom pristupu prema svakom pacijentu u želji da mu podari savršen osmijeh.

Obratite nam se s povjerenjem

telefonski na broj +385 1 46 10 225 ili prijavom na naš online obrazac!

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Ostavite poruku

Odaberite datoteku (nije obavezno)

Ispunjenjem ove forme će Vas, u roku od 24h, kontaktirati naš pozivni centar za dogovor Vašeg termina.

* Sve podatke koje nam ostavite putem obrasca čuvamo u najstrožoj tajnosti

Radno vrijeme

Green Gold Tower
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Donji grad
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Dioklecijan Hotel & Residence
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Telefon:* +385 1 46 10 225
* Jedinstven broj za sve Poliklinike
Email: info@bagatin.hr

Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.

Postavke kolačića
  • Želite li imati punu funkcionalnost web stranice? Uključite kvačicu za "Kolačiće preferencije".
  • Ako nam želite pomoći poboljšati vaše iskustvo na stranicama uključite kvačicu za "Statističke kolačiće".
  • Ukoliko želite da vam prikazujemo sadržaj i oglase namijenjene baš Vama na Facebooku, uključite kvačicu kod "Marketinških kolačića".