×

Black friday ponuda

Saznajte više

Naši doktori

Odrastajući u obitelji doktora i kirurga, naučili smo njegovati njihovu ljubav prema medicini i pomaganju drugima. Želimo omogućiti našim pacijentima najbolju moguću njegu i posvetiti im potpunu pažnju. Njihova sigurnost i dobrobit su naša najveća briga. Posebno smo zahvalni svojem mentoru i ocu što nam je prenio svoje znanje te na taj način proširio horizonte i otvorio put za daljnji razvoj i napredovanje.

Dr.sc. Dinko Bagatin, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Frana Folnegovića

Dr. Dinko Bagatin najviše se bavi estetskom i rekonstruktivnom kirurgijom te mu je cilj omogućiti pacijentima najbolji mogući izgled te bolji život uz pomoć kirurgije. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“, a specijalizaciju iz opće i plastične kirurgije na Klinici za kirurgiju u Kliničkom bolničkom centru „Rebro“.

U Poliklinici Bagatin radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Član je i Hrvatskog kirurškog društva. Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Beču, Glasgowu, Frankfurtu, Istanbulu, Chicagu, Atlanti te Bangkoku i mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Tomica Bagatin, dr.med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije, sub. plastične kirurgije glave i vrata / Frana Folnegovića

Dr. Tomica Bagatin najviše se bavi estetskom kirurgijom te mu je cilj pružiti pacijentima najsigurniju i najbolju kiruršku metodu kako bi naglasio njihovu prirodnu ljepotu. Dr. Bagatin zaslužio je titulu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Staž je odradio u Kliničkoj bolnici „Merkur“,  a specijalizaciju na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici „Dubrava“.

U Poliklinici Bagatin radi od njenog otvaranja 2002. godine. Aktivni je član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata te je licenciran od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivni je član u međunarodnim udruženjima – European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) and International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS). Aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima u Toursu, Beču, Barceloni, Budimpešti, Chicago, New Yorku i na mnogim drugima. Na Fakultetu McGill u Montrealu završio je najviši stupanj engleskog jezika.

Johann Nemrava

Dr.sc. Johann Nemrava, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Frana Folnegovića

Doktor Johann Nemrava završio je medicinski fakultet u Rijeci, a specijalizaciju iz opće kirurgije u Zagrebu u Kliničkim bolnicama 'Merkur' i 'Dubrava'. Tijekom specijalističkog usavršavanja, završio je doktorski studiji na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu i stekao naziv doktora znanosti u području bioloških znanosti. Nadalje, subspecijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije završio je u Kliničkim bolnicama 'Sestre milosrdnice' i 'Dubrava'. Autor je i koautor nekoliko znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a sudjeluje i u raznim znanstvenim projektima. Svoje višegodišnje iskustvo u području opće kirurgije i hitne medicine stječe u 'Općoj bolnici hrvatskih veterana Zabok'. Kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući u brojnim tečajevima i kongresima unutar Hrvatske i u inozemstvu, a tijekom svoje karijere neko vrijeme provodi radeći u klinikama u Njemačkoj, Engleskoj i Irskoj. Doktor Johann tečno govori engleski jezik.

Martina Šarec Ivelj, dr.med.

Martina Šarec Ivelj, dr.med.

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Green Gold Tower

Doktorica Martina Šarec Ivelj završila je medicinski fakultet u Rijeci, dok je pripravnički staž odradila u Općoj bolnici 'dr. Tomislav Bardek' u Koprivnici. Specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz opće i plastične kirurgije stekla je u Kliničkoj bolnici Dubrava. Aktivna je članica Hrvatskog kirurškog društva te Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju. Kontinuiranu edukaciju provodi aktivnim sudjelovanjem na brojnim međunarodnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Na području transplantacije kose, educirala se u prestižnom edukacijskom centru 'Advanced Hair Clinics' koja se nalazi u Ateni i koja uživa status najbolje na svijetu u području presađivanja kose. Autorica je i nekolicine publiciranih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima.

Zlatko Kljajić, dr.med.

Dr.sc. Zlatko Kljajić, dr.med.

Specijalist otorinolaringologije, subspecijalist audiologije / Split

Dr.sc. Zlatko Kljajić, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Splitu 2007. godine. Nakon obavljenog jednogodišnjeg staža, radio je godinu dana u ordinaciji obiteljske medicine te na Floridi (SAD) kao brodski liječnik. Nakon polaganja specijalističkog ispita, nastavlja raditi u KBC Split na Klinici za bolesti uha, grla i nosa s kirurgijom glave na poziciji specijalista otorinolaringologije. U međuvremenu završava subspecijalizaciju iz audiologije i postdiplomski doktorski studij te doktorsku disertaciju kojom ujedno stječe titulu doktora znanosti. Zadnjih nekoliko godina dodatno se educira u području estetske medicine, točnije u raznim metodama pomlađivanja lica te u transplantaciji kose. Potonje izučava od ponajboljih na svijetu i to čak tri godine zaredom  prema IMTJ-u, u poznatoj grčkoj Advanced Hair Clinics. Autor je nekolicine publiciranih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te svojom stručnošću savršeno upotpunjuje naš splitski tim.

Maja Malić, dr.med.

Maja Malić, dr.med.

Specijalistica otorinolaringologije / Frana Folnegovića

Dr. Maja Malić specijalizirala je otorinolaringologiju na Sveučilišnoj klinici u Skoplju. Dio specijalizacije odradila je na prestižnim Klinikama u Michiganu u SAD-u i Würzburgu u Njemačkoj. Usavršavala se i aktivno sudjelovala na brojnim međunarodnim tečajevima i kongresima iz otorinolaringologije i plastične kirurgije u Barceloni, Parizu, Milanu, Berlinu, Pragu, SAD-u, Hong Kongu, Nizozemskoj, Švicarskoj i drugdje.
Glavno područje interesa joj je plastična i rekonstruktivna kirurgija lica, funkcionalna i estetska kirurgija nosa te endoskopska kirurgija sinusa. Posjeduje veliko iskustvo u rino i rinoseptoplastikama, otoplastikama i minimalno invazivnim metodama pomlađivanja. Samostalno i u suradnji sa neurokirurzima i oftamolozima izvodila je kompleksne endoskopske operacije sinusa, baze lubanje, mozga i očne šupljine.
Po završetku specijalizacije je u Beču položila ispit iz otorinolaringologije pred Europskim vijećem i stekla naziv Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery (FEB ORL-HNS). Navedena titula dodjeljuje se otorinolaringolozima koji su uspješno položili pismeni i usmeni ispit na europskoj razini. Aktivni je član Europskog rinološkog društva i drugih domaćih i međunarodnih organizacija. 

Prof.dr.sc. Katarina Šakić

Prof.dr.sc. Katarina Šakić, prim.dr.med.

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine / Frana Folnegovića

Prof.dr.sc. Katarina Šakić, prim.dr.med. jedna od vodećih anesteziologinja i reanimatologinja u regiji. Redovita je profesorica iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine na Medicinskom fakultetu J.J. Strossmayera Sveučilišta u Osijeku  i Medicinog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorica Šakić posjeduje diplomu iz moderne anesteziologije s Cambridgea te je napisala preko 500 znanstvenih i stručnih radova i knjiga.  Sudjelovala je u mnogim znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i u organizaciji simpozija i kongresa u Hrvatskom društvu za regionalnu anesteziju i analgeziju. Nagrađivana je od strane Njujorške Akademije Znanosti, Hrvatskog liječničkog zbora za osobit doprinos medicinskoj znanosti i struci te je od strane Sveučilišta Cambridge uvrštena u top 100 vodećih medicinskih profesionalaca u svijetu.

Judith Adrianne Deutsch, dr.med.

Judith Adrianne Deutsch, dr.med.

Specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine / Frana Folnegovića

Doktorica Judith Adrianne Deutsch završila je fakultet biologije i prirodnih znanosti u Chicagu te medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja završila je u KBC Zagrebu. Ima preko 8 godina radnog iskustva kao specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje nastavlja sudjelujući na brojnim tečajevima i kongresima unutar Hrvatske i u inozemstvu. Od 2015. do 2018. stekla je radno i edukacijsko iskustvo kao „Consultant and Senior specialist” u Engleskoj i Škotskoj. Autor je niza stručnih publikacija te česti predavač na raznim simpozijima. Aktivni je instruktor APLS-a (Advanced Paediatric Life Support) ALSG Manchester Group,  MIMMS-a (Major Incident and Medical Management and Support) te International Association for Ambulatory Surgery (IAAS). Ujedno posjeduje niz certifikata za pružanje hitnih medicinskih vještina kao i nagradu Kliničkog bolničkog centara Zagreb za najboljeg anesteziologa.

dr. Jolanda Kanižaj Rajković

Jolanda Kanižaj Rajković, dr.med.

Specijalistica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Jolanda Kanižaj Rajković uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji, dermatokirurgiji i laserskoj medicini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju, KBC Zagreb tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije. Daljnje usavršavanja na područjima estetske medicine i dermatologije je stekla kroz brojne simpozije i kongrese. Aktivno je sudjelovala na kongresima organiziranim od strane Hrvatskog dermatološkog društva (HDD) i Europske akademije za dermatovenerologiju (EADV). Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Dr. Snježana Kramarić

Snježana Kramarić, dr.med.

Specijalistica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Snježana Kramarić  uže područje interesa nalazi u estetskoj dermatologiji.  Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je u Klinici za dermatovenerologiju u KBC Osijek i KBC Zagreb.  Završila je stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Redovito sudjeluje na tečajevima trajne edukacije te prisustvuje na raznim kongresima iz struke. Član je Hrvatskog  dermatovenerološkog društva i licencirana od strane Hrvatske liječničke komore. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Ina Novak

Ina Novak, dr.med.

Doktorica medicine, specijalizantica dermatovenerologije / Green Gold Tower

Dr. Ina Novak završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Zbog interesa za dermatovenerologiju, kao naša buduća specijalizantica, svoje zanimanje posebno će usmjeriti estetskoj dermatologiji. Svoj pripravnički staž odradila je u Kliničkoj bolnici Merkur, a zatim je radila kao suradnica za farmakovigilanciju te na zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Doktorica Novak organizatorica je skupa i koautorica vodiča za liječnike obiteljske medicine za rad s osobama koje žive s HIV-om i osobama pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om. Također je koautor knjige „A journey into patient safety“ koja je u procesu objave. Doktorica tečno govori engleski, njemački i španjolski.

Krešimir Doblanović

Krešimir Doblanović, dr.med.dent.

Specijalist oralne kirurgije / Zagreb

Dr. Krešimir Doblanović se specijalizirao za oralnu kirurgiju i implantologiju, s naglaskom na rekonstrukciju zubi. Nakon završenog studija i pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rad nastavlja u Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju u bolnici Dubrava u Zagrebu, gdje i polaže specijalizaciju iz oralne kirurgije na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KBC Dubrava. Kontinuirano se educira u zemlji i Europi, a također aktivno i redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. U svom radu posebnu pozornost posvećuje vraćanju zdravlja i funkcionalnosti zagriza raznim implanto-protetskim rješenjima, pritom postižući prirodni izgled zubi i estetiku osmijeha.

Juraj Turčin, dr.med.dent.

Juraj Turčin, dr.med.dent.

Specijalist oralne kirurgije / Zagreb

Dr. Juraj Turčin nakon završenog Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu profesionalno iskustvo stječe u privatnoj ordinaciji dentalne medicine i u Domu zdravlja Zagreb - Centar. Nakon toga, otvara privatni zubni rendgen i prelazi u privatnu ordinaciju dentalne medicine gdje razvija vještine u polju protetike, estetske i funkcijske stomatologije te se redovito usavršava na međunarodnim kongresima i tečajevima. Redovit je gost predavač na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički staž stekao je u Kliničkoj bolnici Dubrava te nakon položenog specijalističkog ispita stječe titulu specijalista oralne kirurgije. Tijekom i nakon specijalizacije fokus usavršavanja prebacuje na minimalno invazivne kirurške zahvate, implantologiju, planiranje složenih terapija i zahvata, PET zahvate i mekotkivnu kirurgiju. Kontinuirano se usavršava na međunarodnim kongresima, predavanjima i tečajevima te primjenjuje nove procese i tehnologije u svakodnevnom radu. Terapijski pristup fokusira na potpuni povratak funkcije stomatognatog sustava s maksimalnim estetskim rezultatom.

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Ivan Sertić, dr.med.dent.

Specijalist endodoncije s restaurativnom stomatologijom / Zagreb

Dr. Ivan Sertić je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Neposredno po diplomi, stručni staž je odradio u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, a 2014. godine upisao je poslijediplomski specijalistički studij „Dentalna medicina“. Posebni interes posvećuje području endodoncije, a u tom smjeru se dalje kontinuirano educira u zemlji i Europi. Aktivno i redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. U radu s klijentima je izrazito pedantan, strpljiv i precizan, a posebnu pozornost u svom radu posvećuje da s klijentom stvori odnos ispunjen povjerenjem. 

Nastja Asanović , dr.med.dent.

Nastja Asanović, dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Split

Dr. Nastja naš je polivalentni stomatolog u Poliklinici u Splitu koji je svoj studij u Zagrebu završila prije 19 godina. Nakon studija vratila se u Split gdje je svoje iskustvo stekla u privatnim stomatološkim ordinacijama. Uz rad se odlučuje upisati poslijediplomski specijalistički studij ”Dentalna implantologija” na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Daljnja usavršavanja iz područja implantološke kirurgije, implantoprotetike i parodontologije stekla je kroz brojne simpozije i kongrese. Ljubav prema svom poslu i stjecanju novih znanja očituje se na svakom njezinom koraku. U svom radu posebnu pozornost posvećuje individualnom pristupu prema svakom pacijentu u želji da mu podari savršen osmijeh.

Boris Gračan, dr.med.dent

Boris Gračan, dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine / Zagreb

Dr. Boris Gračan diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon obavljenog staža počinje raditi u privatnom sektoru. Osobit interes su mu stomatološka protetika i oralna kirurgija. Član je Hrvatske Komore Dentalne Medicine. Redovito se educira u Hrvatskoj i inozemstvu te redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. Karakterizira ga najviše srdačan i stručan pristup te odnos ispunjen povjerenjem. 

Iva Japundžić, dr.med.dent

Dr.sc. Iva Japundžić, dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Zagreb

Doktorica Iva Japundžić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu i doktorirala s najvišim pohvalama (summa cum laude) iz polja kliničkih medicinskih znanosti. Tijekom integriranog studija, nagrađena je Dekanovom nagradom za najbolji uspjeh u svojoj generaciji te Rektorovom nagradom za individualni znanstveni rad. Redovito se znanstveno i stručno usavršava, a sudionica je brojnih kongresa i radnih tečajeva u Hrvatskoj te inozemstvu. Autorica je i suautorica više radova objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatskog liječničkog zbora. Našem timu pridružuje se još tijekom studentskih dana kao vrijedan timski igrač. Područja od posebnog interesa su joj parodontologija i oralna kirurgija. U svom je radu vrlo pedantna i pazi na detalje. Svakom pacijentu pristupa individualno s ciljem pronalaženja optimalnog funkcionalnog i estetskog rješenja. Zadovoljstvo pacijenta stavlja na prvo mjesto i zaista uživa u radu.

Majda Plišić doktor dentalne medicine u Poliklinici Bagatin

Majda Plišić, dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine, specijalizantica stomatološke protetike / Zagreb

Dr. Majda Plišić svoje zanimanje posebno usmjerava prema stomatološkoj protetici. Nakon završenog studija te odrađenog pripravničkog staža na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, odlučila se na volontiranje u privatnoj poliklinici. Kasnije se dodatno usavršavala u drugim privatnim ordinacijama dentalne medicine.  Kako bi uvijek bila u toku s novim trendovima u dentalnoj medicini, sudjeluje na različitim stručnim kongresima. Voljela bi se i dalje usavršavati u stomatološkoj protetici i steći što više znanja te joj je zadovoljstvo pacijenata na prvom mjestu. 

Marin Radić, dr.med.dent.

Marin Radić, dr.med.dent

Doktor dentalne medicine / Zagreb

Dr. Marin Radić doktor je dentalne medicine koji se u svom desetogodišnjem praktičnom iskustvu upoznao i usavršio u svim aspektima današnje suvremene stomatologije. Nakon završenog studija svoj pripravnički staž odrađuje u Domu zdrava Zagreb-zapad te nastavlja svoju karijeru u privatnom sektoru u radu u polivalentnoj stomatologiji kao i u području dentalnog turizma. Dr. Radić također nastavlja sa stručnim usavršavanjem sudjelujući na međunarodnim kongresima i znanstvenim seminarima u zemlji i inozemstvu. U svom radu orijentiran je na zadovoljstvo pacijenta primjenjujući najviše estetske i funkcionalne standarde.

Matea Stunja, dr.med.dent.

Matea Stunja, dr.med.dent.

Doktorica dentalne medicine / Zagreb

Doktorica Matea Stunja diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobiva Rektorovu nagradu za individualan znanstveni rad. Završava nekoliko stručnih tečajeva i aktivno sudjeluje na kongresima predstavljajući svoje radove. Autorica je nekoliko članaka objavljenih u znanstveno - stručnim časopisima. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine. Našem timu pridružila se još u studentskim danima, a područje interesa joj je stomatološka protetika i ortodoncija. 

Obratite nam se s povjerenjem

telefonski na broj +385 1 46 10 225 ili prijavom na naš online obrazac!

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Ostavite poruku

Odaberite datoteku (nije obavezno)

Ispunjenjem ove forme će Vas, u roku od 24h, kontaktirati naš pozivni centar za dogovor Vašeg termina.

* Sve podatke koje nam ostavite putem obrasca čuvamo u najstrožoj tajnosti

Radno vrijeme

Green Gold Tower
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Donji grad
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Dioklecijan Hotel & Residence
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Telefon:* +385 1 46 10 225
* Jedinstven broj za sve Poliklinike
Email: info@bagatin.hr

Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.