×

info telefon +385 1 46 10 225 * * Jedinstven broj za sve Poliklinike

Bagatin Allure klub

1.  PROGRAM VJERNOSTI - BAGATIN ALLURE

Poliklinika Bagatin d.o.o. i Bagatin Med d.o.o. (u daljnjem tekstu: „POLIKLINIKA BAGATIN“) putem programa vjernosti BAGATIN ALLURE kluba vjernosti svojim vjernim punoljetnim klijentima omogućuje ostvarivanje pogodnosti koje se mogu iskoristiti prilikom kupovine svih usluga POLIKLINIKE BAGATIN (izuzev maloprodajnih proizvoda i usluga vanjskih laboratorija) u poslovnim prostorijama POLIKLINIKE BAGATIN na lokaciji Green Gold Tower, Ulica Grada Vukovara 269a/10 Zagreb kao i na lokaciji Donji grad, ulica Frana Folnegovića 1c/1 Zagreb, te na lokaciji POLIKLINIKA BAGATIN Dioklecijan Hotel & Residence, Kranjčeviće 45/1 Split, a sve sukladno ovim Uvjetima korištenja.

 

2. STJECANJE ČLANSTVA

Kako bi stekao članstvo u Bagatin Allure klubu vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN, klijent je obvezan ispuniti i potpisati Pristupnicu, a koju klijentu POLIKLINIKA BAGATIN uručuje osobno u poslovnim prostorijama POLIKLINIKE BAGATIN. Klijent postaje članom kluba nakon potpisivanja pristupnice te ima pravo skupljanja bodova od datuma popunjavanja pristupnice, uključujući sam dan potpisivanja.

Potpisom na Pristupnici klijent potvrđuje da se slaže s Uvjetima korištenja odnosno da je iste pročitao i razumio te da ih u cijelosti prihvaća.

Skupljanje bodova te korištenje istih za pogodnosti imaju pravo klijenti koju su potpisali pristupnicu na lokaciji Green Gold Tower, Ulica Grada Vukovara 269a/10 Zagreb, Donji grad, Ulica Frana Folnegovića 1c/1 Zagreb ili na lokaciji Dioklecijan Hotel & Residence, Kranjčeviće 45/1 Split.

Članstvo vrijedi neograničeno uz uvjet minimalno 1 € / 7,53 kn ostvarenog iznosa kupnje unatrag 18 mjeseci od današnjeg dana kao i sva prava koja proizlaze iz članstva. Ukoliko se unutar 18 mjeseci ne ostvari minimalno 1,00 € ostvarenog iznosa kupnje, klijentu prestaje članstvo u Bagatin Allure klubu vjernosti, te mu se brišu svi do tad prikupljeni bodovi. Taj isti klijent može ponovno postati član uz ponovno potpisivanje pristupnice te sakupljanje bodova kreće iz nule.

 

3. OSOBNI PODACI

Prilikom ispunjavanja Pristupnice, klijent ispunjava podatke koji se odnose na ime i prezime, datum rođenja, broj mobitela, e-mail adresu, suglasnost za pohranu podataka i primanje pisanih obavijesti POLIKLINIKE BAGATIN. Svi navedeni podaci su obavezni te ako ih klijent nije voljan dati, članstvo se ne može ostvariti.

Član Bagatin Allure kluba vjernosti potpisom Pristupnice (svi podaci u istoj moraju obavezno biti navedeni) daje suglasnost za obradom svojih osobnih podataka iz Pristupnice POLIKLINICI BAGATIN, kao voditelju zbirke osobnih podataka, a u svrhe određene ovim Uvjetima korištenja te Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke o obavljenim kupovinama člana Bagatin Allure kluba vjernosti > podatke navedene na računu: Poslovna prostorija u kojoj je član Bagatin Allura obavio kupnju, vrijeme kupnje, broj računa, mjesto kupnje, datum, naziv proizvoda / usluge, količina, cijena, vrijednost proizvoda, iznos kupnje, način plaćanja.

Naprijed navedeni podaci se upotrebljavaju za detektiranje preferencija u kupnji određenih usluga POLIKLINIKE BAGATIN te omogućuju pripremu personaliziranih ponuda.

Član Bagatin Allure kluba vjernosti svojim potpisom na Pristupnici potvrđuje točnost i istinitost podataka koji su navedeni na Pristupnici te POLIKLINICI BAGATIN daje suglasnost za prikupljanje i elektronsku obradu podataka. Član Bagatin Allure kluba vjernosti (klijent) odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje navedi na obrascima povezanim s uporabom Kartice pogodnosti.

Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka na način koji osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima člana Bagatin Allure kluba vjernosti.

Svi osobni podaci, kao i podaci o obavljenim kupnjama usluga bit će redovno analizirani, izdavatelj će ih koristiti za podjelu, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta i neposredan marketing. Kontaktni podaci člana Bagatin Allure kluba vjernosti bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima POLIKLINIKE BAGATIN.

Voditelj zbirke osobnih podataka može članu Bagatin Allure kluba vjernosti slati promotivne ponude POLIKLINIKE BAGATIN.

Voditelj zbirke osobnih podataka može podatke članova Bagatin Allure kluba vjernosti slati i prema partnerima s kojima surađuje sama POLIKLINIKA BAGATIN, ukoliko će partneri koristiti osobne podatke u istu svrhu kao i POLIKLINIKA BAGATIN (priprema personalizirane ponude).

Voditelj zbirke osobnih podataka može osobne podatke člana Bagatin Allure kluba vjernosti povezati s podacima drugih članova Bagatin Allure kluba vjernosti i obrađivati ih u naprijed navedene svrhe.

Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ukoliko ispitanik osobne podatke koji se prikupljaju i smatraju obveznim ne želi dati voditelju zbirke osobnih podataka isti ne može postati član Bagatin Allure kluba vjernosti.

Svaki član Bagatin Allure kluba vjernosti potpisom Pristupnice potvrđuje da je obaviješten o navedenim svrhama i načinu obrade svojih osobnih podataka i daje izričitu suglasnost za takvu obradu svojih osobnih podataka. Ukoliko član Bagatin Allure kluba vjernosti u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način, zatraži trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga isti će u tom slučaju izgubiti status člana Bagatin Allure kluba vjernosti, bodove kao i sva prava koja su iz toga proizašla.

Ukoliko član Bagatin Allure kluba vjernosti zahtijeva prestanak uporabe svih njegovih osobnih podataka, za namjenu neposrednog marketinga, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom članstva u Bagatin Allure kluba vjernosti, kojem zahtjevu će biti udovoljeno odjavom navedenog člana Bagatin Allure kluba vjernosti iz baze podataka o članovima Bagatin Allure kluba vjernosti. 

 

4. POGODNOSTI

Članovi Bagatin Allure kluba vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN ostvaruju bodove prilikom svake kupnje proizvoda i usluga (izuzev maloprodaje i usluga vanjskih laboratorija) POLIKLINIKE BAGATIN na lokaciji Green Gold Tower, Ulica Grada Vukovara 269a/10 Zagreb, na lokaciji Donji grad, Ulica Frana Folnegovića 1c/1 Zagreb te na lokaciji Dioklecijan Hotel & Residence, Kranjčeviće 45/1 Split, na način da se kod potrošene 1 € / 7,53 kn ostvaruje pravo na 1 bod.

Bodovi se prikupljaju za svaku obavljenu kupnju (izuzev maloprodaje i usluga vanjskih laboratorija) nakon stjecanja članstva odnosno po potpisivanju pristupnice, u Bagatin Allure klubu vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN i ostvaruju se neovisno o načinu i vrsti plaćanja usluga.

Ostvarene bodove član Bagatin Allure kluba vjernosti ne može prenijeti na drugu osobu, jednom kad se dodjele članu ne mogu se naknadno seliti na drugog člana. Bodovi se dodjeljuju isključivo osobi koja se nalazi na fakturi. Ostvarene bodove može iskoristiti za pogodnosti član Bagatin Allure kluba vjernosti ili bilo koja druga osoba po njegovom izboru uz njegovu pismenu suglasnost.

Ostvarene bodove član Bagatin Allure kluba vjernosti ne može zamijeniti za novac, a bodovi se mogu zamijeniti za gratis usluge ili popuste na određene usluge. Aktualne pogodnosti biti će dostupne na webu Poliklinike Bagatin, upitom na temu aktualnih pogodnosti putem telefona 01/4610 225 ili slanjem maila na info@bagatin.hr.

POLIKLINIKA BAGATIN zadržava pravo vezati zamjenu bodova za određeno vremensko razdoblje, o čemu će članovi Bagatin Allure kluba vjernosti biti informirani putem weba i putem društvenih mreža POLIKLINIKE BAGATIN.

Bodove član Bagatin Allure kluba vjernosti može koristiti tijekom cjelokupnog trajanja članstva u Bagatin Allure kluba vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN (neograničeno), a poništavaju se ukoliko član u razdoblju od zadnjih 18 mjeseci ne ostvari minimalno 1,00 € kupnje usluga POLIKLINIKE BAGATIN. Ukoliko je došlo do ostvarene kupnje u minimalnom iznosu od 1 € / 7,53 kn unutar zadnjih 18 mjeseci, članstvo se u tom slučaju produljuje automatski. Svakih 18 mjeseci je potrebno ostvariti kupovinu u iznosu od 1 € / 7,53 kn € kako bi se članstvo i sva prava koja proizlaze iz članstva, pa tako i bodovi, nastavili sakupljati.

Zamjena bodova za određene pogodnosti te iskorištavanje istih se može iskoristiti za usluge koje pruža POLIKLINIKA BAGATIN na obje lokacija u Zagrebu Green Gold Tower, Ulica Grada Vukovara 269a/10, i Frana Folnegovića 1c/1 ili na lokaciji Dioklecijan Hotel & Residence, Kranjčeviće 45/1 Split, prema važećim cijenama usluga u mjesecu u kojem se obavlja izmjena bodova. Zamjenu bodova za pogodnosti POLIKLINIKE BAGATIN može iskoristiti samo jedna osoba koja je ujedno odabrana od strane člana Bagatin Allure kluba vjernosti ili sam član Bagatin Allure kluba vjernosti. 

Ukoliko bi POLIKLINIKA BAGATIN ostvarila poslovnu suradnju s partnerima POLIKLINIKE BAGATIN, a koji partneri bi u svom programu imali posebne ponude za članove Bagatin Allure kluba vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN, članovi Bagatin Allure kluba vjernosti mogu ostvarivati prava i pogodnosti kod partnera POLIKLINIKE BAGATIN. U tom slučaju, POLIKLINIKA BAGATIN ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje partnera POLIKLINIKE BAGATIN već je za okolnosti kao primjerice odustajanje od projekta, ukidanje vlastitog programa, promjena vlastitih pogodnosti, odbijanja pružanja pogodnosti i sl. isključivo odgovoran partner POLIKLINIKE BAGATIN. 

 

5. PRESTANAK ČLANSTVA

Članstvo u Bagatin Allure klubu vjernosti POLIKLINIKE BAGATIN vrijedi do pisanog opoziva od strane POLIKLINIKE BAGATIN ili po potpisivanju izjave 'Prekid članstva' od strane člana Bagatin Allure klubu vjernosti, kojom zahtijeva prestanak članstva u klubu. Potpisivanjem obrasca 'Prekid članstva' dostupan na recepciji, POLIKLINIKA BAGATIN prestaje koristiti njegove/njezine osobne podatke navedene u Pristupnici, na načine i za namjene navedene u toj izjavi. POLIKLINIKA BAGATIN zadržava pravo opozvati članstvo ukoliko klijent ne ostvari iznos kupnje od minimalno 1 € / 7,53 kn u zadnjih 18 mjeseci.

Unatoč prestanku članstva korisnika u Bagatin Allure klubu vjernosti, voditelj zbirke osobnih podatka smije pojedine podatke o korisniku čuvati još najviše pet godina nakon prestanka članstva, a nakon kojeg vremena će se isti podaci brisati.

 

6. OBJAVA UVJETA KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja vrijede od dana njihove objave na web stranici POLIKLINIKE BAGATIN https://poliklinikabagatin.hr/Bagatin-Allure-klub-vjernosti

POLIKLINIKA BAGATIN zadržava pravo naknadne izmjene ovih Uvjeta korištenja, kao i ukidanje Bagatin Allure klubu vjernosti u bilo kojem trenutku uz pismenu obavijest putem maila prema članova. 

Besplatne online konzultacije s našim doktorima

Pošaljite upit

Obratite nam se s povjerenjem

telefonski na broj +385 1 46 10 225 ili prijavom na naš online obrazac!

Zatražite svoj termin za konzultacije, zahvat ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca.
Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Ostavite poruku

Odaberite datoteku (nije obavezno)

Ispunjenjem ove forme će Vas, u roku od 24h, kontaktirati naš pozivni centar za dogovor Vašeg termina.

* Sve podatke koje nam ostavite putem obrasca čuvamo u najstrožoj tajnosti

Radno vrijeme

Green Gold Tower
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Donji grad
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Dioklecijan Hotel & Residence
Pon - Pet 08:00 - 20:00h
Telefon:* +385 1 46 10 225
* Jedinstven broj za sve Poliklinike
Email: info@bagatin.hr

Naša web-stranica upotrebljava kolačiće kako bismo Vas zapamtili i razumjeli kako upotrebljavate našu web-stranicu. Ako se ne slažete s našom upotrebom kolačića, promijenite svoje preferencije u "postavkama kolačića". Ovdje možete pročitati više o kolačićima. U suprotnom, slažete se s upotrebom kolačića onako kako su trenutačno postavljeni.

Postavke kolačića
  • Želite li imati punu funkcionalnost web stranice? Uključite kvačicu za "Kolačiće preferencije".
  • Ako nam želite pomoći poboljšati vaše iskustvo na stranicama uključite kvačicu za "Statističke kolačiće".
  • Ukoliko želite da vam prikazujemo sadržaj i oglase namijenjene baš Vama na Facebooku, uključite kvačicu kod "Marketinških kolačića".